Hemofarm a.d. – Centar za pakovanje

EURO GREEN, Projekat Centar za pakovanje za Hemofarm a.d.

Hemofarm a.d. Vršac je farmaceutska kompanija. Kao takva, ima obavezu da integriše zaštitu životne sredine u svoju poslovnu strategiju. U nastojanju da unapredi sistem kontrole, nad uticajima svojih aktivnosti na životnu sredinu, Hemofarm a.d. je uveo sistem upravljanja zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtevima standarda ISO 14001 (Vršac, Šabac i Dubovac).

EURO GREEN je Hemofarmu a.d. Vršac pružio svoju uslugu iz oblasti Procena uticaja na životnu sredinu, izrađujući Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Centar za pakovanje čvrstih formi.

Centar za pakovanje čvrstih formi u Hemofarm a.d., mart 2016. Izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Centar za pakovanje čvrstih formi u krugu Hemofarm-a u Vršcu. Studija je dobila saglasnost.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti