Hemofarm a.d. – Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

EURO GREEN, Projekat Centar za pakovanje za Hemofarm a.d.

Hemofarm a.d. Vršac je farmaceutska kompanija. Kao takva, ima obavezu da integriše zaštitu životne sredine u svoju poslovnu strategiju. U nastojanju da unapredi sistem kontrole, nad uticajima svojih aktivnosti na životnu sredinu, Hemofarm a.d. je uveo sistem upravljanja zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtevima standarda ISO 14001 (Vršac, Šabac i Dubovac).

EURO GREEN je Hemofarmu a.d. Vršac pružio svoju uslugu iz oblasti Procena uticaja na životnu sredinu, izrađujući Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za PROJEKAT: Rekonstrukcija nekadašnjeg odeljenja za sekundarno pakovanje onkoloških proizvoda u cilju formiranja Pogona za proizvodnju i pakovanje probiotskih proizvoda u Šapcu.

Zahtev je izrađen u julu 2018. godine.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti