GEBI d.o.o. Čantavir – Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

GEBI d.o.o. Čantavir je kompanija koja se bavi proizvodnjom stočne hrane, smeše i predsmeše za tov svinja, goveda i živine, premiksa i raznih dodataka stočnoj hrani. Firma pruža i široku paletu usluga: recepture po posebnim zahtevima kupaca, savetodavne usluge i različite vrste pomoći stručnjaka preduzeća na terenu. Dugogodišnje poslovanje, kvalitet, znanje, stručnost i tehnologija su firmi omogućili 20% učešća u ukupnoj proizvodnji i plasmanu stočne hrane na domaćem tržištu. GEBI je razvio i više sopstvenih brendova: Energofeed (ektrudirana i peletirana stočna hrana), UNI (potpune i dopunske smeše za preživare, svinje, koke nosilje i piliće), Bački zlatnik (pšenično brašno za ljudsku upotrebu) i Frendy (hrana za pse). Tokom svih godina poslovanja, kompanija je posebnu pažnju posvećivala zaštiti životne sredine, poštujući aktuelne zakonske propise i prilagođavajući im se u pogledu primene svih neophodnih mera u toku izgradnje, proširivanja proizvodnih kapaciteta (objekata) i primene tehnološkog procesa usmerenih na odlaganja otpada, zaštite vazduha, voda i zemljišta.

EURO GREEN je firmi GEBI d.o.o. Čantavir izradio Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za mešaonu stočne hrane u skladu sa uslugom – Studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Ova vrsta delatnosti (proizvodnja stočne hrane uz postojanje mešaone) je obuhvaćena Zakonom o zaštiti životne sredine, odnosno zahteva sveobuhvatan i kontinuiran razvoj sistema upravljanja životnom sredinom. Projekat i Studija su rađeni u cilju dobijanja građevinske dozvole za predmetni projekat.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti