GALENIKA a.d. Beograd – Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za pogon za proizvodnju API

Galenika a.d. Beograd osnovana je 1945. godine. Mlada firma kreće vrtoglavom brzinom da se širi i razvija i vrlo brzo postaje važan deo farmaceutskog tržišta tadašnje Jugoslavije. Tokom poslovanja, od osnivanja do danas, kompanija beleži značajan rat i razvoj u farmaceutskoj industriji. Kao direktan rezultat ulaganja i nove strategije i vizije, započinje Galenika era inovacija i generisanja pozitivnih vrednosti kroz održanje tradicionalnog poverenja i kvaliteta. Galenika je od novembra 2017. godine postala deo brazilske NC Grupe, koja obuhvata i EMS – najveću farmaceutsku kompaniju u Brazilu i jednu od najvećih farmaceutskih kompanija u celoj Latinskoj Americi. Otvorena je nova Fabrika čvrstih farmaceutskih preparata, kao i fabrika za fabrika za proizvodnju ibuprofena. Osnovana je Biološka laboratorija. Osnovano je odeljenje fitofarmacije. Izvozni program se razvija, te je osnovano posebno Izvozno odeljenje. Galenika sve više širi svoju proizvodnu paletu. Galenika proširuje poslovanje i na proizvodnju hemijskih i higijenskih proizvoda, osniva Pogon za sintezu više farmaceutskih hemikalija, a osnovano je i Flastersko odeljenje. U poslovanju, kompanija stalnu pažnju poklanja svim relevantnim činiocima od značaja za očuvanje životne sredine.

EURO GREEN se, u vršenju usluge Procene uticaja na životnu sredinu, oslanja Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu i u skladu sa njim definiše sve bitne elemente studije. Za klijenta Galenika a.d. izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za pogon za proizvodnju API (Active Pharmaceutical Ingridient). Zahtev predat u Ministarstvo zaštite životne sredine.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti