Savetnik za hemikalije

EURO GREEN, usluge, Savetnik za hemikalije

Zakonom o hemikalijama precizno se definiše sledeće: „integrisano upravljanje hemikalijama, klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija, integralni registar hemikalija i registar hemikalija koje su stavljene u promet, ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija, uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija, dozvole za obavljanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija, stavljanje u promet detergenata, sistematsko praćenje hemikalija, dostupnost podataka, nadzor i druga pitanja od značaja za upravljanje hemikalijama.“ Osnovna načela, na kojima se bazira zakon o hemikalijama je načelo predostrožnosti, kao i načelo da je proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik koji proizvodi ili stavlja u promet i koristi hemikalije na takav način da nema nepoželjnih efekata po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Takođe se ovim Zakonom predviđa da svaki snabdevač opasnih hemikalija ima obavezu da angažuje (bilo kao zaposleno lice u svojoj organizaciji, bilo kao spoljnjeg savetnika) stručno lice koje se stara o pravilnom upravljanju hemikalijama kojima snabdevač posluje, odnosno savetnika za hemikalije. Od 2013. godine su u okviru nadležnosti Ministarstva za zaštitu životne sredine propisi kojima se reguliše  vrsta, sektor i oblast delatnosti snabdevača, kao i  program obuke i način provere znanja savetnika za hemikalije.

O savetniku za hemikalije

Pravilnikom o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni („Sl. glasnik RS”, br. 13/11, 28/11 i 47/12), savetnik za hemikalije može biti samo ono lice koje ima: stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama, završenu obuku za savetnika i položen ispit za savetnika. Savetnik za hemikalije je stručno lice, koje ima neophodno znanje potrebno za pravilnu primenu zakona i propisa iz ove oblasti i koje će kontinuirano nadograđivati svoja znanja iz oblasti bezbednog upravlјanja hemikalijama i biocidnim proizvodima, kako bi svojom aktivnošću minimizirao štetne efekte hemikalija po zdravlјe lјudi i životnu sredinu.

Savetnika za hemikalije, po zakonu, su dužni da u roku od dve godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije, imaju svi snabdevači opasnih hemikalija. Snabdevači su pravna lica ili preduzetnici koji su proizvođači hemikalija, uvoznici hemikalija, distributeri hemikalija ili dalji korisnici istih (oni koji ih stavljaju na bilo koji način u promet).

Zakonom su precizno definisane obaveze savetnika za hemikalije, i to :

 • priprema i izrada dokumentacije neophodne za prijavu hemikalija u Registar hemikalija,
 • odgovoran za pravilnu primenu propisa u oblasti klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja hemikalije,
 • aktivnosti na izradi bezbednosnog lista hemikalije,
 • koordinira i učestvuje u sprovođenju procedura pri uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija,
 • primena ograničenja i zabrana proizvodnje i stavljanja u promet hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu,
 • vođenje evidencije o prometu hemikalija,
 • priprema i dostavljanje osnovnih podataka pri upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu,
 • formiranje i podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja i privremene dozvole za stavljanje u promet biocidnog proizvoda,
 • učešće pri izradi bezbednosnog lista za biocidni proizvod i aktivnu supstancu,
 • implementacija propisa koji se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnog proizvoda,
 • saradnja pri sprovođenju obaveza bezbednog skladištenja i rukovanja hemikalijama i biocidnim proizvodima,
 • stara se o pravilnoj primeni odredbi Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima kao i ostalih propisa proisteklih iz navedenih zakona.
Ko može biti savetnik za hemikalije?

Pravilnikom o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni („Sl. glasnik RS”, br. 13/11, 28/11 i 47/12), savetnik za hemikalije može biti samo ono lice koje ima: stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama, završenu obuku za savetnika i položen ispit za savetnika. Savetnik za hemikalije je stručno lice, koje ima neophodno znanje potrebno za pravilnu primenu zakona i propisa iz ove oblasti i koje će kontinuirano nadograđivati svoja znanja iz oblasti bezbednog upravlјanja hemikalijama i biocidnim proizvodima, kako bi svojom aktivnošću minimizirao štetne efekte hemikalija po zdravlјe lјudi i životnu sredinu.

Kome je potreban savetnik za hemikalije?

Savetnika za hemikalije, po zakonu, su dužni da u roku od dve godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije, imaju svi snabdevači opasnih hemikalija. Snabdevači su pravna lica ili preduzetnici koji su proizvođači hemikalija, uvoznici hemikalija, distributeri hemikalija ili dalji korisnici istih (oni koji ih stavljaju na bilo koji način u promet).

Koje su obaveze savetnika za hemikalije?

Zakonom su precizno definisane obaveze savetnika za hemikalije, i to :

 • priprema i izrada dokumentacije neophodne za prijavu hemikalija u Registar hemikalija,
 • odgovoran za pravilnu primenu propisa u oblasti klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i oglašavanja hemikalije,
 • aktivnosti na izradi bezbednosnog lista hemikalije,
 • koordinira i učestvuje u sprovođenju procedura pri uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija,
 • primena ograničenja i zabrana proizvodnje i stavljanja u promet hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu,
 • vođenje evidencije o prometu hemikalija,
 • priprema i dostavljanje osnovnih podataka pri upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu,
 • formiranje i podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja i privremene dozvole za stavljanje u promet biocidnog proizvoda,
 • učešće pri izradi bezbednosnog lista za biocidni proizvod i aktivnu supstancu,
 • implementacija propisa koji se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnog proizvoda,
 • saradnja pri sprovođenju obaveza bezbednog skladištenja i rukovanja hemikalijama i biocidnim proizvodima,
 • stara se o pravilnoj primeni odredbi Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima kao i ostalih propisa proisteklih iz navedenih zakona.

Kako mi to radimo

EURO GREEN se u vršenju ove usluge oslanja na Zakon o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15). U tom smislu preduzimamo sve neophodne aktivnosti, koje su potrebne za vaš neometan rad u prometu i upravljanju opasnim hemikalijama i time vam štedimo vreme i obezbeđujemo sigurno poslovanje u skladu sa važećim propisima. Naš savetnik za hemikalije vas može  zastupati u slučaju posete inspekcije, pripremiti svu neophodnu dokumentaciju (upis hemikalija u Registar hemikalija, izrada bezbednosnog lista za hemikaliju, upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu, priprema tehničkog dosijea za biocidni proizvod), informisati vas o svim zakonskim izmenama, savetovati vas na koji način i po kojim standardima klasifikovati, obeležavati  i oglašavati hemikalije (kao krajnje proizvodne ili prodajne proizvode), kao na koji način postupati prilikom rukovanja i skladištenja hemikalija i ujedno odgovara na sva vaša pitanja iz ove oblasti.

Usluga savetnika za hemikalije koju EURO GREEN pruža, obuhvata sledeće:

 • izradu dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija (Dosije o hemikaliji),
 • konsalting u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i reklamiranje hemikalija,
 • izradu bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet,
 • konsalting u sprovođenju procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija,
 • informisanje i saradnja na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i ostalih odredbi definisanih Zakonom o hemikalijama,
 • konsalting pri dostavljanju osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu,
 • pripremu tehničkog dosijea za biocidni proizvod,
 • konsalting u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnih proizvoda,
 • konsalting pri sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog proizvoda kao i obaveze vođenja evidencije,
 • konsalting u sprovođenju ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11 i 25/15).

Kontaktirajte nas!

Ako ste u grupi snabdevača, koji imaju obavezu angažovanja savetnika za hemikalije, EURO GREEN vam pruža kompletnu konsultantsku uslugu iz oblasti upravljanja opasnim hemikalijama i uslugu izrade preteće dokumentacije.