EKO HEMIK d.o.o. Novi Sad – Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

EKO HEMIK d.o.o. Novi Sad i njegova ćerka firma CHEMICAL AND WASTE se od 2007. godine bave konsultantskim, savetodavnim i operativnim radom u oblasti zaštite životne sredine. Osnovne usluge su sledeće: tumačenje i sprovođenje zakonom propisanih obaveza naših klijenata; usluge savetnika za hemikalije; upravljanje otpadom; izrada planova za upravljanje otpadom; zbrinjavanje otpada; konsultantske usluge u komunikaciji sa nadležnim inspekcijskim službama.

EURO GREEN je za potrebe svog klijenta izradio Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Povećanja kapaciteta postojećeg skladišta neopasnog i opasnog otpada, u Kikindi, a u okviru usluge Procena uticaja na životnu sredinu.

Studija izrađena u avgustu 2019. godine.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti