ĐAKOVIĆ d.o.o. Novi Sad, otkupno mesto Novi Sad – Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za kompleks za skladištenje i tretman neopasnog otpada

ĐAKOVIĆ d.o.o. Novi Sad je firma koja je osnovana 1990. godine. Od osnivanja do danas firma je postala vodeća kompanija u oblasti sakupljanja, transporta, skladištenja i primarne reciklaže otpada od crnih i obojenih metala. U okviru otkupa crnih metala izdvajaju se lim, žica, gus, cevi. Kod otkupa drugih metala primarni su mesing, bakar, bronza, prohrom, aluminijum. Takođe se vrši otkup automobilskog otpada (gume). Firma ima više otkupnih mesta, namenjenih reciklaži i to u Novom Sad, Rumi i Senti. Skladištenje i tretman neopasnog otpada može biti, ukoliko nije u skladu sa važećim normama i standardima, posebno štetan za životnu sredinu, te se posebna pažnja posvećuje odgovornostima i obavezama kompanije u upravljanju otpadom i organizovanjem upravljanja otpadom, kako bi se obezbedio način upravljanje otpadom kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina, a istovremeno omogućava ponovno iskorišćenje i reciklažu otpada.

EURO GREEN je kompaniji ĐAKOVIĆ d.o.o. Novi Sad otkupno mesto Novi Sad, izradio Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu kompleksa za skladištenje i tretman neopasnog otpada za otkupno mesto u Novom Sadu, a u cilju dobijanja građevinske dozvole.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti