ĐAKOVIĆ d.o.o. Novi Sad – izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

ĐAKOVIĆ d.o.o. Novi Sad je firma koja je osnovana 1990. godine. Tokom više decenija rada, firma je postala vodeća kompanija u oblasti sakupljanja, transporta, skladištenja i primarne reciklaže otpada od crnih i obojenih metala. Firma ima više otkupnih mesta, namenjenih reciklaži metalnih delova i ostataka, otkupu i preradi sekundarnih sirovina (gvožđa i svih vrsta obojenih metala, lima, aluminijuma, bakra, mesinga, prohroma, olova, akumulatora, školjki automobila, guma) i to u Novom Sad, Rumi i Senti. Razvojem poslovanja i povećanjem broja otkupnih mesta, javila se potreba i za širenjem postojećih kapaciteta za skladištenje i tretman neopasnog otpada. Poseban akcenat, vezan za neopasni otpad, se odnosi na odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom same kompanije, kao i njeno organizovanje upravljanja otpadom, kako bi se obezbedio način upravljanje otpadom kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina, a istovremeno omogućava ponovno iskorišćenje i reciklažu otpada, izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada i korišćenje otpada kao energenta.

EURO GREEN je u skladu sa novim poslovnim potrebama kompanije ĐAKOVIĆ d.o.o. Novi Sad otkupno mesto Ruma, izradio Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu povećanja kapaciteta kompleksa za skladištenje i tretman neopasnog otpada u Rumi, a u cilju proširenja postojeće dozvole za upravljanje otpadom.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti