CENTAR ZA RECIKLAŽU d.o.o. Novi Sad – Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za povećanje kapaciteta kompleks za skladištenje i tretman neopasnog otpada

CENTAR ZA RECIKLAŽU d.o.o. je vodeća regionalna firma za sakupljanje, preradu i promet metalnih otpadaka, kao i unutrašnju i spoljnu trgovinu sa sedištem u Beogradu i brojnim regionalnim otkupnim centrima, među kojima je i Centar za reciklažu d.o.o. regionalni centar Novi Sad. Kompanija se bavi poslovima sakupljanja, prerade i prometa metalnih otpadaka kao i unutrašnjom i spoljnom trgovinom. CENTAR ZA RECIKLAŽU je u vodeća grupacija u regiji za sakupljanje i recikliranje gvozdenog i čeličnog otpada, kao i ostalih otpadnih materijala sa pretežno gvozdenom komponentom, čiji je većinski vlasnik hrvatska C.I.O.S. grupa. CENTAR ZA RECIKLAŽU posebnu pažnju posvećuje zaštiti životne sredine, preko jasno definisanih poslovnih aktivnosti usmerenih na unapređenje životne sredine, a koje obuhvataju i identifikovanje svih aspekata životne sredine, prevenciju zagađivanja, smanjivanje emisije štetnih materija u okolinu, rad sa proizvodima koji imaju minimalan uticaj na životnu sredinu i poštujući sve standarde vezane za svoju poslovnu delatnost i zakonske regulative iz oblasti zaštite životne sredine.

EURO GREEN pruža brojne usluge iz oblasti upravljanja i zaštitom životne sredine, među kojima je i Procena uticaja na životnu sredinu. Za kompaniju CENTAR ZA RECIKLAŽU d.o.o. Regionalni centar Novi Sad je izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za povećanje kapaciteta kompleksa za skladištenje i tretman neopasnog otpada za Centar u Novom Sadu, a u cilju dopune postojeće dozvole za upravljanje otpadom.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti