Čelik a.d. Bački Jarak – izrađen zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

Čelik a.d. Bački Jarak je preduzeće koje se bavi izvođenjem građevinskih i zanatskih radova, posebno specijalizovano za: proizvodnju i montažu metalne konstrukcije, građevinske bravarije, pokrivanje i oblaganje proizvodnih i sportskih hala, auto salona, hladnjača i objekata drugih namena, prema zahtevu i projektu investitora. Čelik a.d. Bački Jarak raspolaže sa visokostručnim kadrovima, a u samoj tehnici i proizvodnji ima 7 inženjera, 55 kvalifikovanih bravara – montera, zavarivača sa atestima, limara i farbara. Čelik a.d. ima kompletno zaokružen proces proizvodnje: od projektovanja, obrade i zavarivanja čeličnih profila, farbanja elemenata konstrukcije itd., do konačne montaže objekta pomoću autodizalica. Lokacija je opremljena neophodnom infrastrukturom sa proizvodnim objektima površine od 3500 m2, i mogućnošću za proširenje do 4000 m2. Proizvodni program preduzeća čine: proizvodnja čelične konstrukcije i delova konstrukcija, krovopokrivački i limarski radovi, proizvodnja metalnih proizvoda za građevinarstvo, hladno oblikovanje profila, proizvodnja trapezastih limova, građevinska bravarija, grubi građevinski radovi I mašinska obrada metala. Proizvodni proces na predmetnom kompleksu podrazumeva sledeće radnje:

  • Rezanje, sečenje, zavarivanje
  • Mašinsku obradu metala, mehaničarski i bravarski radovi
  • Priprema površine za farbanje (peskarenje)
  • Farbanje zaštitnom bojom

EURO GREEN je firmi Čelik a.d. Bački Jarak pružio usluge iz oblasti zaštite životne sredine, i u skladu sa tim, izrade potrebne dokumentacije za nesmetano obavljanje procesa građevinskih i zanatskih radova.

Čelik a.d. Bački Jarak – januara 2017. izrađen zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu kompleksa za izradu čeličnih konstrukcija.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti