Planovi zaštite i spasavanja zajednički izrađeni sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad

EURO GREEN pruža brojne usluge iz oblasti zaštite životne sredine i ostvaruje saradnju sa brojnim kompanijama. Institut za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad je dugogodišnji poslovni partner EURO GREEN-a, sa kojim su zajednički izrađeni brojni projekti različitih namena. Od septembra 2020. do jula 2021. godine ostvarena saradnja se ogleda i u izradi Planova zaštite i spasavanja za privredno društvo AIK Bačka Topola d.o.o. Bačka Topola.

Čitajte više

Izrađeni Planovi zaštite i spasavanja u saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad

Od septembra 2019. godine do oktobra 2020. godine zajednički sa Institutom, EURO GREEN je izradio Planove zaštite i spasavanja za sledeće klijente: NISKOGRADNJA Užice, GASTEH Inđija, SMB Gradnja i SMB Mehanizacija i transport Subotica, LIDL Srbija KD Nova Pazova. Planovi zaštite i spasavanja se rade u okviru usluge koju EURO Green pruža, a pod nazivom Planovi zaštite od udesa.

Čitajte više

Zajednička izrada Procene rizika od katastrofa za više klijenta sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering

EURO GREEN je za veći broj klijenata, a u saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering Novi Sad, izradio Procenu rizika od katastrofa. Ove Procene su rađene u periodu od septembra 2019. godine do oktobra 2020. godine za: NISKOGRADNJA Užice, GASTEH Inđija, SMB Gradnja i SMB Mehanizacija i transport Subotica, RAVAGO CHEMICALS Feketić, AIK Bačka Topola i Podzemno skladište gasa Banatski Dvor.

Čitajte više

Saradnja sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. iz Novog Sada u vidu izrade novih projekata

EURO GREEN je nastavio višegodišnju, uspešnu saradnju sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad. U toku 2019. godine, od septembra, pa do oktobra 2020. godine, zajednički je urađeno više projekata pod nazivom Ažuriranje Politike prevencije udesa za naše klijente MK LOGISTIKA Bač i AGROGLOBE Sremska Mitrovica.

Čitajte više