U saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad izrađen niz projekata za više klijenata

U periodu od januara do novembra 2023. godine, izrađen niz projekata u saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad: GEBI d.o.o. Čantavir – Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, STANDARD GAS d.o.o. – Procena rizika od katastrofa, STANDARD GAS d.o.o. – Plan zaštite i spasavanja, AGROGLOBE d.o.o. – Politika prevencije udesa, LIDL – Planovi zaštite od udesa, PSG Banatski Dvor – Procena rizika od katastrofa.

Čitajte više

Projekti Planovi zaštite od udesa izrađeni u saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering za više klijenata

U saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad izrađeni su Planovi zaštite od udesa za klijente: RAVNAJA TRADE d.o.o. Mali Zvornik, CARNEX d.o.o. Vrbas i Takovo d.o.o. Gornji Milanovac. Pomenuti Planovi su zajednički uređeni u periodu od jula 2021. godine do februara 2022. goedine.

Čitajte više

Zajednički, sa poslovnim partnerom Institut za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad, izrađeni Planovi upravljanja otpadom

EURO GREEN, Projekat Upravljanje otpadom za TATRAVAGONKA BRATSTVO DOO
U okviru svoje dugogodišnje saradnje sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad, EURO GREEN je izradio niz projekata različite namene za veliki broj privrednih subjekata, a koji se odnose na zaštitu životne sredine. U periodu od septembra 2020. godine do jula 2021. godine izrađeni su Planovi upravljanja otpadom za firmu Tatravagonka Bratstvo d.o.o Subotica.

Čitajte više