BIO PAN GAS 2 d.o.o. Sečanj – Izrađeni planovi upravljanja otpadom

BIO PAN GAS 2 d.o.o. Sečanj je firma koja je osnovana 2020. godine. Osnovna delatnost firme je proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća. Firma je osnovana od strane kompanije POLJOPRIVREDNO-RIBARSKO PREDUZEĆE SVETI NIKOLA d.o.o. Sečanj. Kako prerađivačka industrija, po svojoj klasifikaciji delatnosti, spada u grupu delatnosti koje imaju veliki uticaj na životnu sredinu, poštovanje odredbi Zakona o uticaju na životnu sredinu je neophodno tokom svih faza poslovanja ove firme, od procene uticaja na životnu sredinu u vidu studije, pa do plana zaštite životne sredine.

EURO GREEN je za izradio planove upravljanja otpadom za biogasno postrojenje za skladištenje i tretman neopasnog otpada u Sečnju, operatera BIO PAN GAS 2 d.o.o. planove upravljanja otpadom podrazumevaju sistematski i konsultativni proces donošenja odluka koji obuhvata zaštitu i očuvanje životne sredine, kojim se ustanovljava opcija ili kombinacija opcija koja daje najveću dobit ili najmanju štetu za životnu sredinu u celini posmatrano (kako kratkoročno, tako i dugoročno).

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti