BIO PAN GAS 2 d.o.o. Sečanj – Izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

BIO PAN GAS 2 d.o.o. Sečanj je firma koja je osnovana 2020. godine. Osnovna delatnost firme je proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća. Firma je osnovana od strane kompanije POLJOPRIVREDNO-RIBARSKO PREDUZEĆE SVETI NIKOLA d.o.o. Sečanj. Kako prerađivačka industrija, po svojoj klasifikaciji delatnosti, spada u grupu delatnosti koje imaju veliki uticaj na životnu sredinu, poštovanje odredbi Zakona o uticaju na životnu sredinu je neophodno tokom svih faza poslovanja ove firme.

EURO GREEN je za biogasno postrojenje BIO PAN GAS 2 u Sečnju izradio Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Studija je prošla prezentaciju i javnu raspravu i u postupku je dobijanja saglasnosti kod nadležnog organa.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti