BB Minaqua Novi Sad – fabrike stočne hrane

EURO GREEN, Projekat Fabrika stočne hrane za MINAQUA BB NOVI SAD

BB Minqua d.o.o. Novi Sad je vodeća fabrika mineralne vode obogaćene jodom u Srbiji. Pored negazirane vode, proizvodi i gaziranu vodu i sokove. Od nedavno, kompanija svoju delatnost širi i van Novog Sada, otvarajući fabriku stočne hrane u Bačkoj Topoli. Uvodeći novu delatnost, povećava se i prisutnost rizika zagađivanja, te se akcenat u daljem radu kompanije stavlja na plan i programu upravljanja sistemom zaštite životne sredine.

EURO GREEN je za BB Minaqua izradila Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat fabrike stočne hrane i time obezbedila da kompanija primarno ispuni svoje zakonske norme potrebne za obavljanje ove delatnosti, ali i sekundarne (kao ne manje važne) – društveno odgovorno ponašanje u smislu očuvanja prirodnih resursa i njihove obnovljivosti. EURO GREEN je ovaj projekat izradio u skladu sa uslugom koju pruža – procena uticaja na životnu sredinu.

Fabrika stočne hrane BB Minaqua Novi Sad, jul 2016. Izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat fabrike stočne hrane u Bačkoj Topoli. Studija u postupku javnog uvida.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti