Ažuriran Plan zaštite od udesa za SEVESO postrojenje – skladište TNG-a u Smederevu, operatera Petrol LPG d.o.o. Beograd

Kompanija Petrol LPG d.o.o. Beograd je osnovana 2013. godine čija je delatnost prodaja tečnog naftnog gasa u Srbiji. PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA D.D. LJUBLJANA je osnivač kompanije. Trgovina naftnim derivatima, gasom i drugim energentima Petrol LPG d.o.o., kao poslovna oblast kojom se ostvaruje najveći tržišni udeo. Istovremeno, Petrol trguje i robom široke potrošnje i uslugama. Sama delatnost je visoko rizična u pogledu zaštite životne sredine, te Petrol LPG poštuje i primenjuje sve zakonske regulative kojima se uticaj na ekologiju svodi na dozvoljenu meru. Poslovni model kompanije Petrol LPG je zasnovan na održivim vrednostima i održivoj strategiji, što podrazumeva upravljanje i merenje ESG faktora (ekološki, društveni, upravljački). Odgovornost i briga o širem društvenom okruženju ogleda se u svim aktivnostima koje značajno doprinese dekarbonizaciji i zaštiti životne sredine. Terminal tečnog naftnog gasa (TNG) otvoren je otvoren u Smederevu 2014. godine, kao regionalni terminal. TNG je Industrijsko postrojenje, koje ima značajan udeo u zagađivanju životne sredine, i radi u skladu sa brojnim zakonskim regulativa, kako međunarodnim, tako i domaćim.

EURO GREEN je, za potrebe poslovanja kompanije Petrol LPG d.o.o. Beograd, ažurirala Plan zaštite od udesa za SEVESO postrojenje. Plan zaštite od udesa za SEVESO postrojenje se odnosi na skladište Terminal tečnog naftnog gasa u Smederevu. Dobijena je saglasnost od nadležnog Ministarstva zaštite životne sredine.

Plan je ažuriran u septembru 2021. godine.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti