AIK Bačka Topola – izrađena ažurirana Studija o proceni uticaja na životnu sredinu Pogona za preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla

AIK Bačka Topola d.o.o. se bavi sledećim delatnostima: proizvodnja ratarskih kultura, sakupljanje otpadnih jestivih ulja, neškodljivo uklanjanja animalnog otpada i proizvodnja stočne hrane animalnog porekla i trgovina. U proizvodnom programu kompanije zastupljen je sledeći spektar proizvoda: brašno od perja, mesno brašno, tehnička mast, usluga neškodljivog uklanjanja mekog tkiva, usluga neškodljivog uklanjanja perja, kao i usluga neškodljivog uklanjanja kostiju. U cilju zaštite životne sredine, delatnost se obavlja u skladu sa svim propisanim ekološkim merama, a koje obuhvataju i identifikovanje svih aspekata životne sredine, prevenciju zagađivanja, rad na način da se minimizira emisije štetnih materija u okolinu, a time i štetan uticaj na životnu sredinu.

EURO GREEN je u skladu sa potrebama klijenta AIK Bačka Topola, a u cilju zaštite životne sredine, izradio ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Pogona za preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla kategorije 3 u krugu kompleksa AIK Bačka Topola, RJ ŽIBEL. Opština Bačka Topola izdala je Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti