Projekti Planovi zaštite od udesa izrađeni u saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering za više klijenata

U saradnji sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Novi Sad izrađeni su Planovi zaštite od udesa za klijente: RAVNAJA TRADE d.o.o. Mali Zvornik, CARNEX d.o.o. Vrbas i Takovo d.o.o. Gornji Milanovac. Pomenuti Planovi su zajednički uređeni u periodu od jula 2021. godine do februara 2022. goedine.

Čitajte više