PG Milovan Ivanković, Zasavica – Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO Ivanković Milovan, Zasavica: Studija o proceni uticaja na životnu sredinu Izgradnje prečistača otpadnih voda poljoprivrednog kompleksa, farme za svinje, spratnosti P+0 i ekonomskog objekta (tovilišta za svinje) u okviru poljoprivrednog kompleksa, farme za svinje, maksimalne spratnosti P+1.
Studija je dobila saglasnost Opštinske uprave opštine Sremska Mitrovica u maju 2019. Godine.

Čitajte više