LAFARGE BFC d.o.o. Beočin – Studija o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja

LAFARGE BFC d.o.o. Beočin: Studija o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja Sistema za skladištenje i doziranje reduktanta hroma u cement, koji se sastoji iz jednog slobodnostojećeg silosa zapremine 120 m3 sa pripadajućom opremom za skladištenje i doziranje i Sistema za skladištenje i doziranje praškastih materijala u sisteme za meljavu cementa, koji se sastoji iz dva slobodnostojeća čelična silosa pojedinačnih zapremina 70 m3 svaki, sa pripadajućom opremom za skladištenje i doziranje, u okviru fabričkog kompleksa LAFARGE BFC d.o.o., u Beočinu.

Studija je dobila saglasnost Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u aprilu 2018. godine.

Čitajte više