Higia d.o.o. Pančevo – izrađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu proširenja kapaciteta postojećeg tranzitnog skladišta opasnog i neopasnog otpada i definisanje novih vrsta otpada. Studija je dobila saglasnost Opštinske uprave opštine Sremska Mitrovica u junu 2017. godine. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu proširenja kapaciteta postojećeg tranzitnog skladišta opasnog i neopasnog otpada i definisanje novih vrsta otpada. Studija je dobila saglasnost Opštinske uprave opštine Sremska Mitrovica u junu 2017. godine.

Čitajte više