UG-OIL PLAST d.o.o. Beograd – Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

UG-OIL Plast d.o.o. Beograd – Surčin je privredno društvo osnovano 2017. godine. Osnovna delatnost društva je nespecijalizovana trgovina na veliko.

EURO GREEN je za potrebe poslovanja svog klijenta izradio Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Proizvodnje proizvoda od polikarbonata i polipropilena u okviru usluge Procena uticaja na životnu sredinu.

Proizvodni proces podrazumeva ekstruziju – kontinuirani tehnološki proces prilikom kojeg se pod pritiskom potiskuje materijal (koji karakteriše visoka viskoznost u tekućem stanju) kroz deo za oblikovanje (tj. ekstruzionu glavu, matricu) sa ciljem dobijanja proizvoda, čiji se željeni oblik postiže poprečnim sečenjem. Studija je dobila saglasnost Gradske uprave Subotica u maju 2019. godine.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti