Tarkett d.o.o. – prijava hemikalija

EURO GREEN, Projekat Upravljanje hemikalijama, TARKETT

Tarkett d.o.o. Bačka Palanka je kompanija koja se bavi proizvodnjom podnih obloga i sportskih površina. Ova vrsta delatnosti zahteva visok nivo odgovornosti prema životnoj sredini, te je kompanija u stalnoj obavezi da unapređuje ekološke karakteristike i bezbednost svojih proizvoda i materijala od kojih su proizvodi izrađeni, kao i da pronalazi održiva i ekološka rešenja u industrijskom procesu proizvodnje na ekološki efikasan način.

EURO GREEN je, u skladu sa zakonskom obavezom proizvođača Tarkett, koji koristi hemikalije tokom proizvodnje podnih obloga, pružio svoju uslugu iz oblasti Savetnik za hemikalije.

Opis projekta

Upravljanje hemikalijama, januar 2016. Prijava 118 hemikalija u registar sa izradom dosijea i bezbednosnih listova.

Registar hemikalija uspostavljen je kako bi se napravio inventar hemikalija koje se nalaze u prometu u Republici Srbiji, a u cilju: sistematskog praćenja hemikalija, praćenja i minimalizacije rizika koje hemikalije predstavljaju po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kontrole načina korišćenja supstanci koje izazivaju zabrinutost, sprovođenja ograničenja i zabrana proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija.

Obaveza privrednih subjekata da izvrše prijavu u Registar hemikalija ima za cilj, između ostalog, i da se prepoznaju domaći privredni subjekti koji će jednog dana imati obavezu sprovođenja postupka registracije i izdavanja odobrenja (u skladu sa odredbama REACH) i na taj način dobiti smernice o budućim obavezama u EU.

Hemikalije koje se proizvode ili uvoze na tržište Republike Srbije, bez obzira da li su klasifikovane kao opasne ili ne, upisuju se u Registar hemikalija. Takođe, u Registar hemikalija upisuju se i supstance koje izazivaju zabrinutost i smeše koje ih sadrže (SVHC), a koje se proizvode, uvoze ili dalje koriste, bilo za stavljanje na tržište Republike Srbije ili za sopstveno korišćenje (proizvodnja hemikalija, proizvodnja proizvoda ili sopstvene potrebe).

Obavezu upisa hemikalija u Registar hemikalija imaju: proizvođač, uvoznik i dalji korisnik, tj. pravno lice koje kao prvo u lancu snabdevanja stavlja hemikalije u promet.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti