NIS RNS – Rezervoar za skladištenje alkohola

EURO GREEN, Projekat za NIS RNS – Rezervoar za skladištenje alkohola

NIS Rafinerija nafte Novi Sad se bavi, kao osnovnim delatnostima: istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti energetike. Ova, visoko rizična delatnost u pogledu zagađivanja životne sredine, zahteva sistemski pristup EMS-u, kao sastavnom delu osnovne poslovne politike i strategije razvoja kompanije.

EURO GREEN je angažovan kao podizvođač za nosioca projekta NIS RNS, kako bi izradio Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja u skladu sa potrebama poslovanja nosioca projekta i pribavljanja Rešenja nadležnog organa.

Opis projekta

Rezervoar za skladištenje alkohola u NIS RNS, avgust 2016. Izrađen zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat Rezervoar za skladištenje alkohola sa pripadajućom opremom i instalacijama.

Etanol je isparljiva tečnost, tako da njegova isparenja mogu dospeti u vazduh. U cilju smanjenja količine isparenja, skladišni rezervoar etanola je opremljen disajnim ventilom koji odvaja gasni prostor rezervoara od okoline, a otvara se samo kad pritisak rezervoara poraste iznad podešene vrednosti. Isto važi i za podpritisak. Pritisak gasa u rezervoaru raste kada raste nivo, tj. pri punjenju rezervoara ili kada poraste temperatura gasnog prostora. Pregrevanje rezervoara u letnjim mesecima se sprečava polivanjem vodom preko instalacije za hlađenje omotača i krova.

S obzirom na primenjen proces rada, u toku rada projekta nema većih promena u kvalitetu vazduha. U redovnom režimu rada postrojenja, ne dolazi do pojave tehnoloških, sanitarnih ni fekalnih otpadnih voda. Do eventualnog zagađenja okoline može doći jedino u slučaju havarijskog izlivanja ili curenja etanola iz rezervoara ili cevovoda. Da bi se to sprečilo, biće preduzete odgovarajuće mere zaštite.

Svi elementi rezervoara za skladištenje etanola, kao i instalacija za pretakanje, mešanje i transport etanola, biće pravilno dimenzionisani, a nakon izgradnje i ispitani na nepropusnost. Rezervoar će biti opremljen savremenim uređajem za merenje nivoa, što omogućava precizno praćenje količine uskladištene tečnosti, odnosno otkrivanje eventualnog curenja. Rezervoar će biti smešten u postojećoj betonskoj tankvani, koja u slučaju izlivanja sadržaja rezervoara, treba da spreči zagađenje okoline. Zidovi i pod tankvane su vodonepropusni. Tankvana je opremljena slivnicima, koji su povezani sa tehnološkom kanalizacijom, preko koje se otpadne vode vode u postojeću rafinerijsku instalaciju za preradu otpadnih voda.

Pretakalište za auto-cisterne takođe će biti opremljeno slivnicima za odvod u tehnološku kanalizaciju. U normalnom radu nije predviđeno nikakvo prosipanje produkta. Do izlivanja može da dođe usled eventualnog propuštanja nekog cevnog spoja ili pri grešci kod spajanja i odvajanja fleksibilne veze (creva) sa auto-cisternom. Količine koje mogu da se prospu nisu velike, s obzirom na male količine kojima se manipuliše i malu učestalost istakanja.

Projektom će biti predviđena tehnička rešenja i tehnologija izvođenja radova koja neće dovesti do ugrožavanja stabilnosti vodnog režima i vodnih objekata, ni do zagađenja podzemnih i površinskih voda, kako tokom izvođenja radova, tako ni tokom eksploatacije postrojenja.

Naše ostale usluge

Upoznajte se detaljnije sa našim kompletnim
asortimanom usluga.

Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban sličan projekat ili neka od naših usluga, pozovite nas.

Naši zadovoljni klijenti