Planovi zaštite od udesa

EURO GREEN, usluge Planovi zaštite od udesa

Privredna društva i druga pravna lica koja proizvode, skladište ili transportuju opasne materije, upravljaju objektima ugroženim sa aspekta terorističkih napada su obavezi da izrade dokument Plan zaštite od udesa. U tom smislu je važno definisati određene stvari, koje objašnjavaju plan zaštite od udesa.
Udes jeste iznenadni i nekontrolisani događaj koji nastaje oslobađanjem, izlivanjem ili rasipanjem opasnih materija, obavljanjem aktivnosti pri proizvodnji, upotrebi, preradi, skladištenju, odlaganju ili dugotrajnom neadekvatnom čuvanju.
Opasnost se definiše kao svojstvo opasnih materija ili skup određenih okolnosti u vezi sa opasnim materijama, koje mogu prouzrokovati štetu po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Opasna aktivnost se definiše kao svaka delatnost vezanu uz neku opasnu materiju, uključujući upotrebu, skladištenje, proizvodnju, prevoz, utovar, istovar i kombinaciju ovih aktivnosti.
Prevencija udesa definiše sve one mere i postupke na nivou postrojenja, kompleksa i šire zajednice, koje imaju za cilj sprečavanje nastanka udesa, smanjivanje verovatnoće nastanka udesa i minimiziranje posledica.
Bezbednosna zona definiše prostor u kome opasne materije, kao i emitovana energija oslobođena u toku udesa, nisu u koncentracijama definisanim kao koncentracija od značaja (KOZ), odnosno čije vrednosti nemaju štetne efekte za ljude, životinje, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra.
Operater je svako fizičko ili pravno lice koje, u skladu sa propisima, upravlja postrojenjem, odnosno kompleksom ili ga kontroliše ili je ovlašćen za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja. Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica dužan je da donese svaki operater koji ima obavezu pribavljanja integrisane dozvole.

O izradi Plana zaštite od udesa

U skladu sa Zakonu o vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS”, broj 111/2009, 92/2011 i 93/2012), izrađuje se Plan zaštite od udesa. Plan zaštite od udesa je sastavni deo Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Izradu planova vrši lice sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama.

Plan zaštite od udesa obuhvata:

 • organizaciju i postupke obaveštavanja,
 • aktiviranja organa i struktura za reagovanje u slučaju udesa,
 • procenu nastale situacije i donošenje odluka,
 • mere za smanjenje rizika za zaposlene na rizičnim radnim mestima zahvaćenim udesom,
 • organizaciju mera za rano upozorenje i obaveštavanje o udesu nadležnih organa Republike i jedinica lokalne samouprave i preko njih stanovništva,
 • sopstvene mere pružanja pomoći pri sprovođenju planova zaštite po kojima postupaju ti organi,
 • organizaciju rada organa i zaposlenih u sprovođenju mera zaštite i spasavanja ljudi i zaštiti životne sredine u slučaju udesa,
 • način organizovanja informisanja javnosti i
 • organizaciju nastavka rada i oporavka od udesa.

Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica dužan je da donese svaki operater, koji ima obavezu pribavljanja integrisane dozvole.

Plan zaštite od udesa se radi na osnovu zakonski propisane metodologije. Ovaj metodološki pristup izrade Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica obuhvata: procenu opasnosti, mere odgovora na udes, odnosno aktiviranje organa i struktura za reagovanje u slučaju udesa, mere zaštite i spasavanja, mere otklanjanja posledica udesa, kao i informisanje javnosti i izveštaj o udesu. Svaki udes ima određene specifičnosti, tako da se svaki potencijalni udes mora pojedinačno posmatrati u zavisnosti od vrste, intenziteta, prostora, obima posledica i vremenskog trajanja. Postupanje sa opasnim materijama u proizvodnji, upotrebi, prevozu, transportu, prometu, skladištenju i odlaganju, vrši se na način da se ne dovede u opasnost život i zdravlje ljudi, niti zagadi životna sredina, odnosno obezbede i preduzimaju mere zaštite od udesa i druge mere utvrđene važećim zakonima.
Po važećoj metodologiji, struktura plana zaštite od udesa je takva da sadrži sledeće: procenu opasnosti, mere odgovora na udes (aktiviranje organa i struktura za reagovanje u slučaju udesa, mere zaštite i spasavanja, mere otklanjanja posledica udesa) i informisanje javnosti. Sastavni deo plana zaštite od udesa su i grafički deo plana, prateća dokumenta i evidencija o udesima.

Subjekti koji su u obavezi da izrade Plan zaštite od udesa sa aspekta povišenog rizika po život i zdravlje ljudi od nesreća i terorističkih aktivnosti definisani su Listom objekata ugroženih sa aspekta terorističkih napada, kao i Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa.
Ovim Pravilnikom su obuhvaćeni:

 • objekti organa državne uprave Republike Srbije, Autonomne pokrajine, grada i jedinica lokalne samouprave,
 • sportski objekti: dvorane, sportski centri (5.000 ljudi i više) i stadioni (20.000 ljudi i više),
 • objekti za proizvodnju i preradu vode,
 • tržni centri otvorenog i zatvorenog tipa (10.000 m² i više);
 • kliničko – bolnički centri,
 • objekti saobraćajne infrastrukture: železničke i autobuske stanice (za grad od 50.000 stanovnika i više),
 • aerodromi za prevoz putnika,
 • objekti za održavanje kulturnih i drugih manifestacija (4.000 i više);
 • hidroelektrane (kapacitet 50mw i više),
 • Institut za virusologiju i imunologiju „Torlak” ,
 • Radio televizija Srbije,
 • Radio televizija Vojvodine,
 • Radio televizije sa nacionalnom frekvencijom.
+ Plan zaštite od udesa

U skladu sa Zakonu o vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS”, broj 111/2009, 92/2011 i 93/2012), izrađuje se Plan zaštite od udesa. Plan zaštite od udesa je sastavni deo Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Izradu planova vrši lice sa licencom za procenu rizika u vanrednim situacijama.

Plan zaštite od udesa obuhvata:

 • organizaciju i postupke obaveštavanja,
 • aktiviranja organa i struktura za reagovanje u slučaju udesa,
 • procenu nastale situacije i donošenje odluka,
 • mere za smanjenje rizika za zaposlene na rizičnim radnim mestima zahvaćenim udesom,
 • organizaciju mera za rano upozorenje i obaveštavanje o udesu nadležnih organa Republike i jedinica lokalne samouprave i preko njih stanovništva,
 • sopstvene mere pružanja pomoći pri sprovođenju planova zaštite po kojima postupaju ti organi,
 • organizaciju rada organa i zaposlenih u sprovođenju mera zaštite i spasavanja ljudi i zaštiti životne sredine u slučaju udesa,
 • način organizovanja informisanja javnosti i
 • organizaciju nastavka rada i oporavka od udesa.

Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica dužan je da donese svaki operater, koji ima obavezu pribavljanja integrisane dozvole.

+ Metodologija za izradu Plana

Plan zaštite od udesa se radi na osnovu zakonski propisane metodologije. Ovaj metodološki pristup izrade Plan mera za sprečavanje udesa i ograničavanje njihovih posledica obuhvata: procenu opasnosti, mere odgovora na udes, odnosno aktiviranje organa i struktura za reagovanje u slučaju udesa, mere zaštite i spasavanja, mere otklanjanja posledica udesa, kao i informisanje javnosti i izveštaj o udesu. Svaki udes ima određene specifičnosti, tako da se svaki potencijalni udes mora pojedinačno posmatrati u zavisnosti od vrste, intenziteta, prostora, obima posledica i vremenskog trajanja. Postupanje sa opasnim materijama u proizvodnji, upotrebi, prevozu, transportu, prometu, skladištenju i odlaganju, vrši se na način da se ne dovede u opasnost život i zdravlje ljudi, niti zagadi životna sredina, odnosno obezbede i preduzimaju mere zaštite od udesa i druge mere utvrđene važećim zakonima.
Po važećoj metodologiji, struktura plana zaštite od udesa je takva da sadrži sledeće: procenu opasnosti, mere odgovora na udes (aktiviranje organa i struktura za reagovanje u slučaju udesa, mere zaštite i spasavanja, mere otklanjanja posledica udesa) i informisanje javnosti. Sastavni deo plana zaštite od udesa su i grafički deo plana, prateća dokumenta i evidencija o udesima.

+ Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Plana

Subjekti koji su u obavezi da izrade Plan zaštite od udesa sa aspekta povišenog rizika po život i zdravlje ljudi od nesreća i terorističkih aktivnosti definisani su Listom objekata ugroženih sa aspekta terorističkih napada, kao i Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa.
Ovim Pravilnikom su obuhvaćeni:

 • objekti organa državne uprave Republike Srbije, Autonomne pokrajine, grada i jedinica lokalne samouprave,
 • sportski objekti: dvorane, sportski centri (5.000 ljudi i više) i stadioni (20.000 ljudi i više),
 • objekti za proizvodnju i preradu vode,
 • tržni centri otvorenog i zatvorenog tipa (10.000 m² i više);
 • kliničko – bolnički centri,
 • objekti saobraćajne infrastrukture: železničke i autobuske stanice (za grad od 50.000 stanovnika i više),
 • aerodromi za prevoz putnika,
 • objekti za održavanje kulturnih i drugih manifestacija (4.000 i više);
 • hidroelektrane (kapacitet 50mw i više),
 • Institut za virusologiju i imunologiju „Torlak” ,
 • Radio televizija Srbije,
 • Radio televizija Vojvodine,
 • Radio televizije sa nacionalnom frekvencijom.

Kako mi to radimo

EURO GREEN svojim klijentima pruža uslugu sačinjavanja Plan zaštite od udesa. Plan, koji izrađujemo, je u skladu sa čl. 73 i 79. Zakona o vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS”, br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012), po kom privredna društva i druga pravna lica koja proizvode, skladište i transportuju opasne materije, upravljaju objektima ugroženim sa aspekta terorističkih napada u obavezi su da izrade dokument pod nazivom Plan zaštite od udesa. Plan se izrađuje na osnovu Pravilnika o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa i Metodologijom za izradu plana zaštite od udesa.

Kontaktirajte nas!

Ako ste u grupi operatera, koji su u obavezi da imaju Plan zaštite od udesa, zbog prirode delatnosti kojom se bavite, EURO GREEN vam pruža kompletnu uslugu iz ove oblasti.